Worldwide

Wereldwijd

Voor dit onderzoek is veel belangstelling. Alle Nederlandse centra (ziekenhuizen en dialysecentra) zijn benaderd een een groot deel heeft aangegeven graag deel te nemen aan dit onderzoek. Daarnaast is er ook vanuit het buitenland veel interesse. Dit onderzoek zal daarom ook gaan plaatsvinden in België, Duitsland en Australië. 

Binnenkort zal hier een overzicht komen waarop te zien is waar alle deelnemende centra zich bevinden. Hou de website in de gaten!