"SGLT2-remmers moeten ook beschikbaar komen voor degenen met het hoogste risico op problemen"

Achtergrond onderzoek

Deze informatie is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg om meer te weten te komen over het Renal Lifecycle onderzoek.

Naam

A Randomized Controlled Clinical Trial to Assess the Effect of Dapagliflozin on Renal and Cardiovascular Outcomes in Patients with Severe Chronic Kidney Disease.

Verkorte naam

The Renal Lifecycle trial

Trial registratie

The Renal Lifecycle trial is geregistreerd bij ClinicalTrials.gov onder nummer NCT05374291 en in EudraCT onder nummer 2021-005446-15, EU trial number 2023-508398-13-00.

Chronische nierziekte

Chronische nierziekte (Chronic Kidney Disease – CKD) is een veel voorkomende aandoening, waaraan ongeveer 10% van de wereldbevolking lijdt. De diagnose wordt gesteld en gecontroleerd door middel van bloed- en urineonderzoek. CKD heeft vele oorzaken, waarvan de meest voorkomende zijn: diabetes, hoge bloeddruk en chronische glomerulonefritis. Het is bekend dat mensen met een chronische nierziekte een verhoogd risico lopen op complicaties waaronder cardiovasculaire aandoeningen, hartfalen, en eind-stadium nierfalen waar niervervangende therapie voor nodig is.

Rationale

Sinds enige jaren wordt een nieuwe klasse geneesmiddelen gebruikt, zogenaamde SGLT2-remmers. Het onderzoeksgeneesmiddel dapagliflozine behoort ook tot deze klasse. Dit zijn medicijnen die worden aanbevolen voor de behandeling van diabetes, hart- en vaatziekten en nierziekten. Het gebruik van deze geneesmiddelen is goedgekeurd door Europese (EMA) en Nederlandse (CBG) overheid.

Eerdere grote onderzoeken hebben verschillende positieve effecten van SGLT2-remmers aangetoond, waaronder een daling in de hoeveelheid eiwit in urine en bescherming tegen het ontstaan van nier- en hartfalen. Daarnaast werden SGLT2-remmers goed verdragen en bleken deze middelen veilig. In de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, werden patiënten met een slechte nierfunctie (een nierfunctie van minder dan 25 ml/min/1,73 m2, dialysepatiënten en niertransplantatie ontvangers) niet meegenomen. Dit is erg jammer, aangezien vooral deze patiënten een verhoogd risico lopen op genoemde complicaties. Er is steeds meer bewijs uit dierproefstudies en achteraf analyses van grote klinische onderzoeken dat SGLT2-remmers ook werkzaam kunnen zijn in het voorkomen van nierfalen, hartfalen en overlijden bij patiënten met ernstige nierziekte, waaronder dialyse en niertransplantatie patiënten. Daarom wordt in deze trial onderzocht of en hoe SGLT2-remmers werken op hart- en nierfalen bij patiënten met ernstige nierziekte, waaronder dialyse en niertransplantatiepatiënten.