De Renal Lifecycle studie zoekt naar een gezondere toekomst

Algemeen

Achtergrond informatie
Nieren spelen een cruciale rol in ons lichaam. Ze zuiveren de afvalstoffen uit het bloed en scheiden deze uit via de urine. Als de nieren minder goed werken heeft dat ingrijpende gevolgen. Bij chronische nierschade is er schade aan het nierweefsel ontstaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals hoge bloeddruk, diabetes of een aangeboren aandoening en is onherstelbaar.

Chronische nierschade is een groot probleem. Volgens cijfers van de Nierstichting (2021) heeft 12% van de Nederlandse bevolking chronische nierschade (dit zijn in totaal ongeveer 2 miljoen Nederlanders). Chronische nierschade kan leiden tot nierfalen, met dialyse of transplantatie tot gevolg. Ook hebben mensen met chronische nierschade een groot risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Hoe ernstiger de nierschade, hoe hoger het risico.

Bron: Nierstichting

SGLT-2 remmers

SGLT-2 staat voor: Sodium GLucose  Transporter Type 2, in het Nederlands natrium glucose transporter type 2. SGLT-2 remmers zorgen ervoor dat er meer glucose (suiker) en meer natrium (zout) wordt uitgescheiden door de nieren. Dit maakt dat de bloeddruk iets lager wordt en dat de druk in de nierfiltertjes wat lager wordt. Hierdoor ontstaat er minder snel schade aan de nieren en wordt bestaande schade minder snel erger.

SGLT-2 remmers zijn medicijnen die worden aanbevolen voor de behandeling van diabetes, hart- en vaatziekten en nierziekten. Eerdere grote onderzoeken hebben verschillende positieve effecten van SGLT-2 remmers aangetoond, waaronder dus bescherming tegen het ontstaan van nier- en ook hartfalen. Daarnaast werden SGLT-2 remmers goed verdragen en bleken deze middelen veilig. Het onderzoeksgeneesmiddel Dapagliflozine is één van deze SGLT-2 remmers. 

Doel onderzoek

In de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, werden patiënten met een slechte nierfunctie (een nierfunctie van minder dan 25 procent nierfunctie , dialysepatiënten en niertransplantatie ontvangers) niet meegenomen. Dit is erg jammer, aangezien vooral deze patiënten een hoog risico lopen op het ontstaan van eindstadium nierfalen, hartfalen en overlijden. Er is steeds meer bewijs dat SGLT2-remmers ook werkzaam kunnen zijn in het voorkomen van nierfalen, hartfalen en overlijden bij patiënten met ernstige nierziekte, waaronder dialyse en niertransplantatie patiënten. Daarom willen de onderzoekers nu onderzoeken of en hoe SGLT2-remmers werken op hart- en nierfalen bij patiënten met ernstige nierziekte, waaronder dialyse en niertransplantatiepatiënten.