De Renal Lifecycle studie zoekt naar een gezondere toekomst

Extra onderzoek naar de hartspierfunctie

Algemeen

Een verminderde hartspierfunctie komt voor bij 40-70% van de dialysepatiënten. Uit eerder onderzoek blijkt dat SGLT-2 remmers, zoals dapagliflozine, de hartspierfunctie mogelijk verbeteren bij patiënten met een sterk verminderde nierfunctie. Bij honderd deelnemers  van de Renal Lifecycle trial die behandeld worden met peritoneaal dialyse (buikdialyse),  willen we onderzoeken of dapagliflozine de hartspierfunctie kan verbeteren. Een betere hartspierfunctie draagt bij aan het minder voorkomen van hartfalen bij dialysepatiënten. Dit extra onderzoek naar de hartspierfunctie heet daarom STOP HartFalen bij Peritoneaal Dialyse, oftewel STOP HF in PD.

Om te onderzoeken of dapagliflozine de hartspierfunctie kan verbeteren, brengen we het hart in beeld met een echo en een MRI-scan. Daarnaast willen we met een korte vragenlijst en een 6 minuten looptest meten of dapagliflozine de conditie van dialysepatiënten verbetert. Tot slot willen we door uitloopvloeistof te verzamelen onderzoeken wat het effect is van dapagliflozine op het buikvlies, aangezien er aanwijzingen zijn dat dapagliflozine het buikvlies bij peritoneaal dialyse kan beschermen.

Deelname

Patiënten die bij start van de Renal Lifecycle trial buikdialyse (peritoneaal dialyse) krijgen kunnen meedoen aan deze extra metingen van de hartspierfunctie.

Deelname aan de extra onderzoeken naar de hartspierfunctie verandert niets aan de studiehandelingen en -afspraken van de Renal Lifecycle trial. Bij de start van de studie (lotingsafspraak), na zes maanden en na één jaar zullen er alleen tijdens de studieafspraak van de Renal Lifecycle trial extra metingen worden verricht zoals hieronder in het schema staat aangegeven.

De MRI van het hart zal bij start van de studie en na één jaar worden verricht. De echo van het hart, metingen van de conditie, het verzamelen van uitloopvloeistof en een extra bloedafname bij start van de studie en, na zes maanden. Als de deelnemer na één jaar nog behandeld wordt met  peritoneaal dialyse, zullen deze onderzoeken ook na één jaar worden herhaald.

 

Overzicht van de extra onderzoeken naar de hartspierfunctie:

Deelnemende centra:

Niet alle ziekenhuizen die deelnemen aan de Renal Lifecycle Trial doen mee aan de STOP HF in PD studie. Daarnaast is in sommige centra die wel meedoen, alleen de echo van het hart mogelijk (en wordt de MRI-scan niet verricht).

 • Dialysecentrum Dianet Amsterdam
  Locatie: Amsterdam
  Metingen: echo + MRI van het hart
  Contactpersoon: dr. L. Jakulj, nefroloog
 • Medisch Centrum Leeuwarden
  Locatie: Leeuwarden
  Metingen: echo van het hart
  Contactpersoon: dr. Y.S. Kim, nefroloog

In de volgende centra is binnenkort deelname aan het extra onderzoek naar de hartspierfunctie mogelijk:

 • Sint Antonius Ziekenhuis – Nieuwegein;
 • Dialysecentrum Dianet Utrecht – Utrecht;
 • Franciscus Gasthuis – Rotterdam;
 • MUMC+ – Maastricht;
 • OLVG – Amsterdam;
 • Spaarne Gasthuis – Haarlem en Hoofddorp;
 • UMCU – Utrecht.

Contact

Als u vragen heeft over de extra onderzoeken naar de hartspierfunctie kunt u contact opnemen met het onderzoekteam: drs. M. Karsten (arts-onderzoeker) en dr. L. Jakulj (nefroloog en hoofdonderzoeker).

E-mail: stophfinpd@amsterdamumc.nl

Funding

Deze extra metingen naar de hartspierfunctie worden gefinancierd met een subsidie van de Nierstichting.

Extra informatie:

Link naar de patiënten informatie folder