"SGLT2-remmers moeten ook beschikbaar komen voor degenen met het hoogste risico op problemen"

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u vragen die wij gekregen hebben met de bijbehorende antwoorden. Mocht uw vraag hier niet tussen staan dan kunt u die doorgeven via het  formulier onder aan deze pagina.

Cystenierpatiënten met een nierfunctie mogen gewoon meedoen met het Renal Lifecycle onderzoek, indien zij een nierfunctie hebben van minder dan 25%, in dialyse zijn of een niertransplantaat hebben met minder dan 45% functie. Overigens zijn er theoretisch redenen om aan te nemen dat SGLT2 remmers in deze patiëntengroep het misschien extra gunstig doen. Maar er zijn ook redenen te bedenken waarom ze misschien juist niet zouden werken. De nierafdeling van het UMCG probeert daarom een onderzoek te starten waarbij specifiek in een grote groep cystenierpatiënten gekeken wordt wat het effect van SGLT2 remmers is op cystegroei en nierfunctie achteruitgang. In dit onderzoek zullen cystenierpatiënten worden ingesloten met een eigen nierfunctie van 30% of meer. Dit onderzoek en het Renal Lifecycle onderzoek zijn daardoor aanvullend.

Op deze website is een overzicht te vinden met deelnemende centra. Dit zijn ziekenhuizen of dialyse centra. Het overzicht wordt met regelmaat bijgewerkt. Bij elk centrum is de lokale onderzoeker vermeld. Mocht u eigen ziekenhuis of dialyse centrum een deelnemende locatie zijn, vragen we u zelf contact op te nemen met uw collega.

Mocht uw ziekenhuis of dialyse centrum niet deelnemen, vragen we u contact op te nemen via het contact formulier. We zullen nagaan welke mogelijkheden er dan zijn om uw patiënt via een ander deelnemend centrum te laten aansluiten bij het onderzoek.

Helaas kan uw patiënt dan niet meedoen. Dialyse patiënten kunnen meedoen wanneer ze nog een eigen urine productie hebben van 500ml per dag of meer. Zie ook de in- en exclusie criteria in het protocol.

Stel ons uw vraag