De Renal Lifecycle studie zoekt naar een gezondere toekomst

Deelname

Wie kunnen er mee doen?

Volwassen personen met ernstig nierfalen, inclusief dialyse patiënten en niertransplantatie ontvangers kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Mogelijke deelnemers zullen via hun nefroloog benaderd worden en een patiënten informatie folder krijgen waarin het hele onderzoek wordt uitgelegd.

Deelname is vrijwillig

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U kunt alle informatie over het onderzoek bespreken met familie of vrienden voor u besluit mee te doen. U kunt ten allen tijde stoppen. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Toestemming geven

Wanneer u besluit deel te nemen aan het onderzoek vragen wij u om uw toestemming.  Dit is nodig omdat het in Nederland verplicht is dat alle deelnemers van een wetenschappelijk onderzoek schriftelijk verklaren dat zij vrijwillig mee doen. Zonder het getekende toestemmingsformulier kunt u niet deelnemen aan het onderzoek.

Informeren huisarts en/of behandelend arts

Wanneer de onderzoekers extra informatie nodig hebben, bijvoorbeeld omdat er onduidelijkheden zijn over uw medicijnen of medische geschiedenis zullen zij contact opnemen met uw huisarts of behandelend arts. Dit gaat altijd in overleg met u. Ook wanneer de onderzoekers tijdens het onderzoek toevallig iets tegenkomen wat belangrijk is voor uw gezondheid zal er contact worden opgenomen met uw huisarts en/of behandelend arts. Voor het delen van informatie met uw huisarts en behandelend arts geeft u toestemming met het toestemmingsformulier.

Privacy

Om uw privacy te beschermen geven wij de verzamelde gegevens en  lichaamsmaterialen een code. Voor elke deelnemer is er een unieke code. De sleutel van de code wordt op een beveiligde plek bewaard door uw lokale onderzoeker en wordt niet gedeeld met derden. Als we uw gegevens en lichaamsmateriaal verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. Ook in rapporten en artikelen over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u ging.

Uw gegevens

Wie kunnen uw gegevens zien? Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens zonder code inzien. Dit zijn mensen die controleren of de onderzoekers het onderzoek goed en betrouwbaar uitvoeren. Personen werkzaam bij bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Europese Medicijnagentschap (EMA) kunnen uw gegevens zien. Deze personen houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven. Alle onderzoeksgegevens (de uitslagen en opgevraagde gegevens) worden alleen voor het Renal Lifecycle onderzoek gebruikt. We geven niemand uw medische gegevens.

Lichaamsmateriaal

Uw gegevens en uw (overgebleven) lichaamsmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van nierfalen en hartfalen. Daarvoor zullen uw gegevens en lichaamsmateriaal 25 jaar worden bewaard. In het toestemmingformulier geeft u aan of u dit goed vindt. Deze bewaartermijn is wettelijk vastgesteld voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Hierna zullen alle gegevens worden vernietigd.

Overzicht van de studie afspraken