Onderzoek naar bescherming van hart en nieren bij patiënten met ernstig nierfalen

Duitsland ook van start

Het eerste centrum in Duitsland is inmiddels ook gestart met het includeren van patiënten. Goed gedaan team Wurzburg!

Nieuwe startende centra

Begin april werd er een initiatie visite gedaan met maar liefst 10 centra! Dat betekent dat op 10 nieuwe plekken in het land binnenkort patiënten kunnen gaan deelnemen. Super gedaan allemaal!

2e Levering medicatie

Inmiddels zijn we aan de 2e levering medicatie toe. Deze wordt centraal aan het UMCG geleverd en van daaruit verzonden aan alle deelnemende centra. Een hele klus wanneer er 6000 potjes afgeleverd worden.

Tijdlijn

Eerste deelnemer in Duitsland April 2023

25e Deelnemer geïncludeerd in UMCG Maart 2023

Eerste screeningsvisite buiten het UMCG 23 December 2022

Eerste initiatie andere centra 2 December 2022
1e patiënt gerandomiseerd   November 2022
0
Deelnemende centra wereldwijd

Aantallen deelnemers wereldwijd

Hieronder een overzicht van de deelnemers tot nu toe vanaf start van de studie. Op de onderste balk de tijd, op de linker balk het aantal deelnemers. De kleuren geven aan om welke groep deelnemers het gaat. De getallen zijn opgeteld van alle centra in alle landen die al meedoen.

Elke maand zal hier een update van geplaatst worden.

Deelnemers aantallen in de verschillende patiëntengroepen vanaf start studie tot en met maart 2023 - wereldwijd gemeten

Nieuws

Medisch Contact

In het blad Medisch Contact werd in maart 2023 een artikel gewijd aan aan het feit dat er wereldwijd veel animo is

Nationale televisie

Het Renal Lifecycle onderzoek heeft de landelijke televisie gehaald! In een uitzending van het programma Koffietijd (op 28-10-2022) gaf professor Ron Gansevoort

Interview

In het Oktobernummer van Wisselwerking, het ledenblad van de NVN, staat een interview met Drs. Heleen Nijmeijer, trial coördinator van het Renal