Onderzoek naar bescherming van hart en nieren bij patiënten met ernstig nierfalen

Beoordeling van cognitie via een app

Binnenkort starten we met het toevoegen van de beoordeling van cognitie aan het onderzoek. Dit zal worden gescoord via een app en neemt slechts 90 seconden tijd van de deelnemers in beslag. De resultaten stromen automatisch naar onze database. Dit is een belangrijke aanwinst voor de eindpunten die we al aan het meten waren in de Renal Lifecycle trial. Met dank aan Orikami om dit mogelijk te maken.

Extra onderzoek naar hartspierfunctie

Een betere hartspierfunctie draagt bij aan het minder voorkomen van hartfalen bij dialysepatiënten. Om te onderzoeken of dapagliflozine de hartspierfunctie kan verbeteren, brengen we het hart in beeld met een echo en een MRI-scan. Zie verder bij Deelnemers > Extra onderzoek naar de hartspierfunctie.

Australië ook van start

Het eerste centrum in Australië is inmiddels ook gestart met het includeren van patiënten. Goed gedaan George Institute!

Tijdlijn

Eerste deelnemer in Australië Oktober 2023

Eerste deelnemer in Duitsland April 2023

25e Deelnemer geïncludeerd in UMCG Maart 2023

Eerste screeningsvisite buiten het UMCG 23 December 2022
Eerste initiatie andere centra 2 December 2022
0
Deelnemende centra wereldwijd

Aantallen deelnemers wereldwijd

Hieronder een overzicht van de deelnemers tot nu toe vanaf start van de studie. Op de onderste balk de tijd, op de linker balk het aantal deelnemers. De kleuren geven aan om welke groep deelnemers het gaat. De getallen zijn opgeteld van alle centra in alle landen die al meedoen.

Hier zal met regelmaat een update van geplaatst worden.

Deelnemers aantallen in de verschillende patiëntengroepen vanaf start studie tot en met februari 2024 - wereldwijd gemeten

Nieuws

Hersenfunctie test via app

Binnenkort starten we met het afnemen van hersenfunctie (cognitie) testjes bij de deelnemers die daar toestemming voor geven. Nierpatiënten hebben meer kans

Medisch Contact

In het blad Medisch Contact werd in maart 2023 een artikel gewijd aan aan het feit dat er wereldwijd veel animo is

Washington

Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart werd de jaarlijkse KDCT bijeenkomst gehouden (Kidney Disease Clinical Trialists). In de Franse ambassade in Washington