Ons team

Het Renal Lifecycle onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen (Sponsor) en is opgezet met behulp van een subsidie via de Nierstichting. We werken samen met een grote groep experts in diverse commissies.

Onderzoeksteam Universitair Medisch Centrum Groningen

  • Prof. dr. R.T. Gansevoort, hoofdonderzoeker (PI)
  • Prof. dr H.J. Lambers Heerspink, co-hoofdonderzoeker (co-PI)
  • Prof. dr. S. Berger, co-hoofdonderzoeker (co-PI)
  • Y. Adema, onderzoeksverpleegkundige
  • drs. H.H. Nijmeijer, trial coördinator

Trial Steering Committee (stuurgroep)

De stuurgroep is verantwoordelijk voor het algemene toezicht op de studie en geeft wetenschappelijk advies over alle aspecten van de opzet van de studie, de ontwikkeling van het protocol, de uitvoering en het verzamelen van gegevens. De stuurgroep is het besluitvormende orgaan dat verantwoordelijk is voor het implementeren van wijzigingen in het protocol, inclusief mogelijke wijzigingen welke kunnen voortvloeien uit aanbevelingen van de Data Safety Monitoring Committee/veiligheidscommissie van de studie.

De stuurgroep wordt van advies voorzien vanuit een International Wetenschappelijk Advies Commissie en door leden van de Patiënten Advies Commissie. Leden van de TSC zijn: J. van der Net, prof. dr. M. Vervloet, dr. A. de Vries, prof. dr. M. Hemmelder, dr. R van Kruijsdijk, dr. A. Abrahams, prof. dr. D. Kuyper, prof. dr. S. Badve, A/prof. dr. C. Arnott en het UMCG team.

Veiligheidscommissie

De veiligheidscommissie is de data- en veiligheidsadvies commissie van het onderzoek. De veiligheidscommissie monitort de belangen van de deelnemers, beoordelen van de veiligheid en werkzaamheid van de interventie tijdens het onderzoek en het bewaken van het algehele verloop van het onderzoek. Deze commissie geeft daarbij advies aan de TSC. Leden van de veiligheidscommissie zijn prof. dr. A. Hoitsma, dr. W. van Dorp, dr. K. Halma en dr. N. Veeger.

Eindpuntencommissie

De eindpuntencommissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van vermoedelijke klinische eindpunten voor ziekenhuisopname door hartfalen en overlijden door nierfalen. En mogelijk voor andere primaire of secundaire eindpunten die leiden tot discussie binnen de stuurgroep. De CAC moet bepalen of de beoordeling door de lokale onderzoekers van het eindpunt juist en volledig is. Zo niet, dan zal het CAC oordelen over de beoordeling van de onderzoekers. De onderzoekers zullen de beoordeling door het CAC moeten overnemen. Leden van de CAC zijn prof. dr. M. Walsh, prof. dr. P van der Meer en prof. dr. C. Gaillard.