Achter de schermen

Veel processen vinden plaats voordat een wetenschappelijk onderzoek gestart kan worden. Er is een onderzoeksvraag nodig en geld om het uit te voeren. Wanneer dit geregeld is, begint het proces van plannen. Er is een onderzoeksonderwerp, daar hoort een passende onderzoeksnaam bij. Voor dit onderzoek is de titel “Renal Lifecycle” gekozen vanuit de volgende achtergrond.

Een patiënt met een nierziekte doorloopt over het algemeen verschillende stadia. Van gezonde persoon wordt je nierpatiënt. En van patiënt met een nierziekte word je chronisch nierpatiënt. Soms is de nierschade zo groot dat je aangewezen bent op niervervangende therapie, zoals dialyse. Een aantal patiënten ondergaat een niertransplantatie. Niet alle transplantaties gaan goed, soms vindt er afstoting plaats waardoor je misschien weer terug moet naar dialyseren. Of de nier doet het wel goed maar moet vanwege “slijtage” vervangen worden. 

Kortom, er is een soort cyclus gaande, een levenscyclus (lifecycle) van de nier (renaal, wat met de nier te maken heeft – renal in het engels). Aangezien in dit onderzoek alle categorieën nierpatiënten worden betrokken is de naam Renal Lifecycle gekozen. In welk stadium van de cyclus de patiënt ook zit, ze blijven in dit onderzoek meedoen.

Het logo is ontworpen speciaal voor dit onderzoek. Het beeldt oneindigheid uit, wat weer de levenscyclus weergeeft. Daarnaast zijn de kleuren gebaseerd op de internationale classificatie van CKD. Waarbij groen geen chronische nierschade aangeeft, via geel (mild verhoogd risico) en oranje (matig verhoogd risico) naar rood wat een ernstig verhoogd risico op chronische nierschade aangeeft. (bron: NHG-Richtlijnen).