Renal Lifecycle

Renal Lifecycle

Renal Lifecycle symposium

Op vrijdag 5 april 2024 vond het Renal Lifecycle symposium plaats in Utrecht. Tijdens het symposium kwamen de stand van zaken wat betreft cardio- en renoprotectie bij patiënten met een ernstige vorm van nierlijden en de door de Nierstichting gesponsorde…

Hersenfunctie test via app

Binnenkort starten we met het afnemen van hersenfunctie (cognitie) testjes bij de deelnemers die daar toestemming voor geven. Nierpatiënten hebben meer kans op (onder andere) vaatproblemen, waaronder de bloedvaatjes in de hersenen. Met deze test kan er gemeten worden in…

Medisch Contact

In het blad Medisch Contact werd in maart 2023 een artikel gewijd aan aan het feit dat er wereldwijd veel animo is voor de Renal Lifecycle studie. Lees hier het artikel uit Medisch Contact, maart 2023. tekst: Marlies Noordzij

Washington

Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart werd de jaarlijkse KDCT bijeenkomst gehouden (Kidney Disease Clinical Trialists). In de Franse ambassade in Washington kwamen opinieleiders uit het medische veld samen met vertegenwoordigers van de European Medicines Agency (EMA),  de Amerikaanse Federal…

Nationale televisie

Het Renal Lifecycle onderzoek heeft de landelijke televisie gehaald! In een uitzending van het programma Koffietijd (op 28-10-2022) gaf professor Ron Gansevoort informatie over het onderzoek en het belang ervan. Daarnaast was er een nierpatiënte aanwezig om haar ervaringen als…

Interview

In het Oktobernummer van Wisselwerking, het ledenblad van de NVN, staat een interview met Drs. Heleen Nijmeijer, trial coördinator van het Renal Lifecycle onderzoek in het UMC Groningen. Lees hier het artikel uit Wisselwerking, okt 2022 Tekst: Karin Postelmans

Baanbrekend onderzoek

Een nieuw medicijn dat de achteruitgang van de nierfunctie soms helemaal stopt en hartfalen en sterfte voorkomt. Bij veel mensen met nierproblemen werkt het. Maar is dit ook het geval bij mensen met ernstige nierschade? Grootschalig onderzoek waarbij de Nierstichting…

Wereldwijd

Voor dit onderzoek is veel belangstelling. Alle Nederlandse centra (ziekenhuizen en dialysecentra) zijn benaderd een een groot deel heeft aangegeven graag deel te nemen aan dit onderzoek. Daarnaast is er ook vanuit het buitenland veel interesse. Dit onderzoek zal daarom…

Achter de schermen

RL logo

Veel processen vinden plaats voordat een wetenschappelijk onderzoek gestart kan worden. Er is een onderzoeksvraag nodig en geld om het uit te voeren. Wanneer dit geregeld is, begint het proces van plannen. Er is een onderzoeksonderwerp, daar hoort een passende…

Webinar Renal Lifecycle op Wetenschapsdag

Wetenschapsdag 2022

Op zaterdag 8 oktober is de Wetenschapsdag 2022. Waar zouden we zijn zonder wetenschappelijk onderzoek? Dankzij de wetenschap weten we hoe onze nieren werken en waarom ze zo belangrijk zijn. Dankzij de wetenschap bestaan er behandelingen als dialyse en transplantatie.…